Rasisme og fordommer gjennom tidene

Rasisme og fordommer har alltid vært en stor sak i samfunnet. Gjennom historien har det vært utrolig mange hendelser når det gjelder rasisme, og fordommer. Dette teamet blir stadig mer og mer framhevet på grunn av ulike ting som skjer i verden, som for eksempel migrasjon.

Rasisme

Som nevnt i innledningen, har rasisme og fordommer gått igjen og igjen. Folk har stadig krenket forskjellige kulturer, etniske grupper osv, gjennom årene. Heldigvis begynner verden å bevege seg fremover. Rasisme kan være alt fra å gjøre narr av kulturer, folkegrupper til kjærlighet mellom to individer med ulik hudfarge. Likestilling har ikke alltid vært en del av den verden vi lever i dag. Det har alltid vært komplikasjoner angående rasisme, og fordommer.

Dette er dessverre ikke noe som har blitt fjernet fra verden for godt. Statistikken i Norge viser at litt over halvparten i Norge opplever diskriminering. Dette innebærer alt fra kjønn, seksualitet, bakgrunn og etnisitet. Rasisme kan føre til forskjellsbehandling. I Norge er det blant andre innvandrere fra Somalia, Irak og Iran som opplever forskjellsbehandling, i følge Statistisk Sentralbyrå.

Fordommer

Først og fremst er fordommer holdninger som gjør forskjell på personer og menneskegrupper som er basert på kjønn, etnisitet, sosial klasse, alder, religion, seksualitet, nasjonalitet, funksjonshemming eller andre former for identitet som kostymer som kjøpes til halloween ikke kan endre på. Fordommer går som regel under kategorien rasisme, på grunn av likheten de to ordene er basert på.

Vi ser ofte at hat springer ut fra en kultur eller en religion, hvilket kan skape negative holdninger mot enkeltmennesker. For eksempel: en arabisk person fra Irak er homofil, og får ekstrem mye hat fra arabiske folk. Dette kan være på grunn av religion, og at det aktuelle samfunnet ikke tolererer slike ting.

Rasisme og fordommer i dagens samfunn

I dagens samfunn mener enkelte at rasisme og fordommer sjelden kommer fram. Dette kan være på grunn av uttalelser fra politiske partier, eller oppdragelse med åpent sinn. Enkelte mener at rasisme er i nedgang, mens andre mener at rasisme fremdeles er noe som forekommer, og som krever seriøse handlinger.

Når det gjelder rasisme, kommer det stadig i nyhetene at innvandrere opplever rasisme daglig. Igjen, dette kan skilles fra nasjonalitet, religion, etnisitet. På høsten 2015 på Bryne i Rogaland, ble en kvinne nektet i å sette fot i en frisørsalong for å klippe håret på grunn av at hun hadde på et religiøst hodeplagg. Denne saken ble større og større, på grunn av at rasisme og fordommer ikke skal foregå lenger i denne generasjonen.

Stopp på rasisme og fordommer

Det å få en full stopp på rasisme og fordommer er ikke mulig, i følge de fleste norske politiske partier. Alle burde ha som selvfølge at vi alle er mennesker, selv om vi har forskjellige bakgrunner, forskjellig synsvinkel på religion, eller seksualitet. Det å få stopp på rasisme vil ta lengre tid om vi ikke går inn i det. Som sagt har historien vist oss konsekvenser, og hvilke ødeleggelser som kan komme av rasisme.