Kategori Arkiv:Okategoriserade

Hvilke effekter har rasisme på helse og velvære

Rasisme er en alvorlig trussel mot menneskers helse og velvære. Rasisme kan føre til lav selvfølelse, depresjon, angst, isolasjon og kroniske sykdommer. Rasisme kan også påvirke ens evne til å ta vare på seg selv og sin hud.

Hvordan kan epok snus hjelpe deg med å håndtere stress og angst

Stress og angst er vanlige følger av rasisme. Stress og angst kan påvirke både din fysiske og mentale helse negativt. Stress og angst kan gjøre deg irritabel, nervøs, urolig, trist, sliten, søvnløs og konsentrasjonsvansker.

Som mange ver er Epok snus er et tobakksfritt alternativ til tradisjonell snus. snus inneholder nikotin, men ikke tobakk. Nikotin har en beroligende effekt på nervesystemet og kan hjelpe deg med å slappe av og roe ned. snus har også mange fordeler sammenlignet med tobakkssnus:

  • Den snus misfarger ikke tennene dine
  • Den snus lukter ikke
  • Den snus kommer i mange forskjellige smaker
  • Den er mer skånsom mot slimhinnene dine

Fordommer og kroppspress

Kroppspress har vært et tema som har fått mye oppmerksomhet. Selv om et visst type kroppspress har vært med mennesker i århundrer, har det aldri vært det så enkelt å la seg bli slukt av presset som nå. Med sosiale medier og så mye som 4 timer skjermtid i gjennomsnitt hver eneste dag, er det vanskeligere enn noen gang å ikke drømme om å endre utseendet sitt.

Derimot er det ikke alltid at kvinner ønsker å endre kroppen sin bare på grunn av kroppspress. Noen ganger ligger det nemlig mer bak det, og noen ønsker ikke å endre kroppen sin drastisk for å se ut om en kirurgisk supermodell. Selv om mangfold er viktig, velger noen å endre på utseendet sitt uten å skape perfeksjon som mediene har malt for oss. Noen kirurgiske operasjoner tar sted fordi det er en nødvendighet for det. Noen velger naturlige brystimplantater som følge av for eksempel brystkreft eller absolutt minimal bryststørrelse. Det er ikke alltid at brystimplanter trenger å forstørre brystene ut av proporsjoner som ikke ser naturlig ut. Helt siden brystimplanter satt sine spor på 80-tallet og ble forbundet med alt fra porno til Baywatch, har de ofte fått negativ omtale.

Dagens brystimplanter er mer sikre enn tidligere, og kan faktisk være et hjelpende element i manges hverdag. Nettopp derfor er det lurt å ikke dømme noen om de ønsker seg brystimplanter før du egentlig vet hvorfor.

Okategoriserade

Forståelse skapes gjennom møter

Det er fremdeles både rasisme og fordommer i Norge. Dette er selvsagt ikke bare et norsk problem, for lignende utfordringer finnes over hele verden. Noen ganger virker det som problemet er altfor stort til å løses, men du kan i hvert fall gjøre noen småting i egen hverdag for å skape mer forståelse mellom folk.

Fordommer går alle veier

Fordommer er ikke forbeholdt én gruppe mennesker. Det er ikke bare etniske nordmenn som kan ha fordommer mot andre. Minoriteter kan også ha fordommer mot nordmenn, eller fordommer mot andre minoriteter. Men ofte er disse fordommene basert på manglende kunnskap. Mange etniske norske har ingen venner med minoritetsbakgrunn, og mange med minoritetsbakgrunn har ingen etnisk norske venner. Da oppstår det lett fordommer. En del av løsningen er derfor å skape møteplasser på tvers av etnisitet, kultur og religion.

Møt noen som er annerledes enn deg

Ved å møte og snakke med folk som er annerledes enn deg, kan du både lære om verden og du kan bygge mer forståelse mellom mennesker. Det er ikke alltid like lett å møte folk med en annen bakgrunn. For eksempel er det ikke sikkert folk med minoritetsbakgrunn oppsøker de samme stedene som etniske nordmenn. Mange holder seg gjerne til sine egne, og dette gjelder i høy grad også for etniske nordmenn. Derfor kan det hende du må gå ut av din egen komfortsone for å møte folk med en annen bakgrunn. Men du kan jo starte med folk i ditt eget nabolag. Har du noen med minoritetsbakgrunn som nabo, kan du begynne med å invitere dem på kaffe. Det er ikke alltid det skal mer til for å starte et nytt vennskap.

Hva skal du servere?

En årsak til at mange nøler med å invitere ukjente hjem, er at de ikke vet hva de skal servere. Kanskje noen fra andre religioner og kulturer ikke spiser alle typer mat, men det finnes noen sikre matretter du alltid kan servere, for eksempel te og frukt. Det er ekstra viktig å invitere folk som nettopp har flyttet inn i nabolaget, enten de er innvandrere, gjestearbeidere fra Øst-Europa eller innflyttere fra andre deler av landet. La dem føle seg velkomne og inkludert. Når det blir vår, kan du rett og slett ha en åpen hagefest, der alle naboene kan komme innom. Du kan dekke på et bord på uteplassen, gjerne med et mykt og behagelig terrasseteppe under, slik at dere kan gå i sokkelesten.

Fokuser på likheter

Mange vil ha ulike meninger om det meste, men det er viktig å fokusere på likheter. Det er likheter som skaper bånd mellom mennesker, og du kommer garantert til å finne likheter uansett hvem du møter. Kanskje dere bor i samme nabolag, har barn på samme skole, har de samme fritidsinteressene eller lignende. Å bli kjent med andre handler ikke om at dere skal være enige om alt. Det handler heller ikke om at alle skal tilpasse seg hverandre og bli like. Omfavn forskjellene, og oppdag at det er fullt mulig å være venner til tross for ulikhetene.

Hvordan bli kvitt sine fordommer

Noe som er sikkert, det er at vi alle har fordommer. Noen regnes som positive fordommer, mens andre regnes som negative fordommer. Vi synes uansett at du burde ta dine fordommer på alvor og ikke minst stille spørsmålstegn ved dem. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på dette.

Hvor kommer fordommer fra?

Mange av oss får fordommer i arv fra foreldrene våre eller vi hører noen venner påstå noe som ikke nødvendigvis er sant. Det er slik fordommer vokser seg større og større. Tidligere har det også vært en del fordommer som har blitt lært bort på skolen, noe som skolevesenet har blitt flinkere på å slå ned på nå.

Det er derfor vanskelig å vite akkurat hvor du har fått dine fordommer fra, ettersom det kan være fra medier, skole, foreldre eller venner.

Still spørsmål ved fordommene dine

Når du plutselig kommer med en påstand som ligner en fordom, eller når andre gjør det, still spørsmål. Hvorfor er det sånn? Hvor har du hørt det? Det kan vel ikke stemme? Det er mange spørsmål du kan stille deg selv når det kommer til fordommer. Det viktigste er å finne roten til dem. Da kan du begynne å endre på din egen tankegang og egen oppførsel.

Det er ikke sånn at noen har mer fordommer enn andre, alle har fordommer, men det er vår oppgave som mennesker å jobbe mot disse fordommene. Vi håper at du tenker deg om neste gang noen sier noe som ligner på en fordom og spør dem hvor dette kommer fra. Det vil føre til at du vil bli kvitt dine fordommer. Dette er en prosess som kommer til å ta lang tid, men du kommer garantert til å lære masse på veien, noe vi synes er utrolig viktig på alle måter.

Rasisme og fordommer

Hva er rasisme?

Kort forklart er rasisme et fenomen som baserer seg på at enkelte raser og etniske grupper er overlegen andre. Dette har vi sett utallige eksempler på opp gjennom historien, og i nyere tid er nok apartheid-tiden i Sør-Afrika og borgerrettighetsoppgjøret i USA de mest aktuelle. Under Apartheid ble svarte systematisk undertrykket gjennom et klassesystem innrettet etter hudfarge. Livet ditt og mulighetene dine, var rett og slett bestemt av fargen på huden din.

I USA fantes det ikke et system i samme grad, men det var likevel aktiv diskriminering. Dette ga etter hvert grobunn til borgerrettsbevegelsen, med personer som Rosa Parks og Martin Luther King i spissen. Til tross for dette viktige arbeidet, er rasisme dessverre utbredt i USA og resten av den vestlige verden også i dag.

I Memphis finner du i dag National Civil Rights Museum, hvor du kan lære mer om borgerrettighetshistorien i USA. Om du trenger hjelp til finansieringen av flyturen kan centum hjelpe deg. Vi anbefaler å dra på MLK Day, som er 20. januar hvert år.

Er det forskjell på rasisme og fordommer?

Det kan være en viss forskjell på rasisme og fordommer. Mens rasisme er definert som troen på at enkelte raser er bedre enn andre, kan vi si at fordommer er når vi har en bestemt idé om et objekt eller fenomen, og at vi gjerne generaliserer hele grupper eller fenomener ut ifra opplevelser eller kunnskap om enkeltmennesker eller hendelser vi kjenner til. Det som skiller fordommer fra rasisme, er at disse oppfatningene ikke nødvendigvis trenger å være negativt ladet.

Selv om vi skiller mellom de to begrepene rasisme og fordommer, er de ofte knyttet til hverandre. Det kan ofte være en tynn linje mellom de to, og når visse typer oppfatninger som anses som fordommer knyttes til negativ adferd og tankemønstre mot bestemte etniske grupper, er det å anse som rasisme.

Hva kan jeg som enkeltindivid gjøre når jeg er vitne til rasisme?

De aller fleste av oss har nok opplevd eller vært vitne til adferd, utsagn eller holdninger som vi kan klassifisere som rasistiske. Dersom dette ikke gjelder deg, har du likevel garantert vært vitne til andres fordommer. I og med at det noen ganger kan være utfordrende å skille de to, og at det kan være litt individuelt hvordan vi oppfatter situasjonen, er det ikke alltid like lett å avgjøre om du har vært vitne til det ene eller det andre.

Det som er viktig når du opplever negative fordommer og rasisme, er uansett å si klart ifra. Dersom det er snakk om negative fordommer, kan du forsøke å opplyse personen og kanskje nyansere bildet basert på fakta eller egne positive erfaringer. Kanskje kan du hjelpe personen til å reflektere over egne fordommer?

Dersom du møter rent rasistiske utspill eller handlinger, er det viktig å være mer tydelig. Si klart ifra at det er snakk om rasisme, påpek at slik oppførsel er uakseptabel. I grove tilfeller bør saken anmeldes til politiet.

Rasisme og fordommer gjennom tidene

Rasisme og fordommer har alltid vært en stor sak i samfunnet. Gjennom historien har det vært utrolig mange hendelser når det gjelder rasisme, og fordommer. Dette teamet blir stadig mer og mer framhevet på grunn av ulike ting som skjer i verden, som for eksempel migrasjon.

Rasisme

Som nevnt i innledningen, har rasisme og fordommer gått igjen og igjen. Folk har stadig krenket forskjellige kulturer, etniske grupper osv, gjennom årene. Heldigvis begynner verden å bevege seg fremover. Rasisme kan være alt fra å gjøre narr av kulturer, folkegrupper til kjærlighet mellom to individer med ulik hudfarge. Likestilling har ikke alltid vært en del av den verden vi lever i dag. Det har alltid vært komplikasjoner angående rasisme, og fordommer.

Dette er dessverre ikke noe som har blitt fjernet fra verden for godt. Statistikken i Norge viser at litt over halvparten i Norge opplever diskriminering. Dette innebærer alt fra kjønn, seksualitet, bakgrunn og etnisitet. Rasisme kan føre til forskjellsbehandling. I Norge er det blant andre innvandrere fra Somalia, Irak og Iran som opplever forskjellsbehandling, i følge Statistisk Sentralbyrå.

Fordommer

Først og fremst er fordommer holdninger som gjør forskjell på personer og menneskegrupper som er basert på kjønn, etnisitet, sosial klasse, alder, religion, seksualitet, nasjonalitet, funksjonshemming eller andre former for identitet som kostymer som kjøpes til halloween ikke kan endre på. Fordommer går som regel under kategorien rasisme, på grunn av likheten de to ordene er basert på.

Vi ser ofte at hat springer ut fra en kultur eller en religion, hvilket kan skape negative holdninger mot enkeltmennesker. For eksempel: en arabisk person fra Irak er homofil, og får ekstrem mye hat fra arabiske folk. Dette kan være på grunn av religion, og at det aktuelle samfunnet ikke tolererer slike ting.

Rasisme og fordommer i dagens samfunn

I dagens samfunn mener enkelte at rasisme og fordommer sjelden kommer fram. Dette kan være på grunn av uttalelser fra politiske partier, eller oppdragelse med åpent sinn. Enkelte mener at rasisme er i nedgang, mens andre mener at rasisme fremdeles er noe som forekommer, og som krever seriøse handlinger.

Når det gjelder rasisme, kommer det stadig i nyhetene at innvandrere opplever rasisme daglig. Igjen, dette kan skilles fra nasjonalitet, religion, etnisitet. På høsten 2015 på Bryne i Rogaland, ble en kvinne nektet i å sette fot i en frisørsalong for å klippe håret på grunn av at hun hadde på et religiøst hodeplagg. Denne saken ble større og større, på grunn av at rasisme og fordommer ikke skal foregå lenger i denne generasjonen.

Stopp på rasisme og fordommer

Det å få en full stopp på rasisme og fordommer er ikke mulig, i følge de fleste norske politiske partier. Alle burde ha som selvfølge at vi alle er mennesker, selv om vi har forskjellige bakgrunner, forskjellig synsvinkel på religion, eller seksualitet. Det å få stopp på rasisme vil ta lengre tid om vi ikke går inn i det. Som sagt har historien vist oss konsekvenser, og hvilke ødeleggelser som kan komme av rasisme.

Hvordan håndtere rasisme

Rasisme har ingen plass i verden, men diskriminering og forskjellsbehandling basert på rase har ennå ikke forsvunnet. Det er på tide å forstå at noen rasistiske mennesker aldri vil forandre seg, uansett hva man forteller dem. Det betyr ikke at du skal unngå problemene i livet ditt, fordi å behandle mennesker på en umenneskelig måte skal og må straffes. Allikevel, noen ganger er disse folkene ikke verdt din eller andres tid, men det er forvirrende å forstå hvis ingen har fortalt deg hvordan man burde håndtere rasisme.

Fortell dem direkte

Ikke alle skjønner at det de sier kan høres eller bli tolket som rasistisk med en gang, og ofte vil de komme med en unnskyldning når de ser hvordan personen reagerer. Andre mangler sunn fornuft, og de fatter ikke situasjonen før noen forteller dem direkte. Derfor er det nødvendig å si i fra når du føler deg ukomfortabel, fordi mye lærdom kan komme fra pinlige øyeblikk og en virkelighetssjekk. Hvis denne personen er en “ordentlig” rasist, burde den direkte metoden revurderes, da han/hun kan begynne å ty til vold.

Vær rolig og snill

Gir man en gave til noen man kommer dårlig overens med, for eksempel Gant for barn, vil de forstå at du ikke var så ille som person som de trodde. I en situasjon der noen prøver å dra deg ned, kan det å være rolig og snill få dem til å innse at oppførselen deres er rett og slett kvalmende. Dette skjer når man “dreper dem med godhet”, som vil si at du virker så hyggelig at det er vanskelig å mislike deg.

Ta kontakt med politiet

Selvfølgelig, ikke alle situasjoner egner seg med en direkte konfrontasjon. Av og til kan det hende at livet ditt står i fare, og da må man kontakte politiet raskest mulig. Mange som er i en slik situasjon er meget skeptiske ovenfor politiet, da deres behandling mot afro-amerikanske i historien har selv vært rasistisk. Det ville vært en løgn å si at politibrutalitet ikke eksisterer lenger, men slike rasister er i minoritet innen politiyrket, og de har også mest ressurser til å hjelpe deg med å løse saken din.

Snakk med en som kan stoles på

Ikke alle tør å konfrontere rasistene rett foran dem, fordi det er en skummel situasjon å sette seg selv inn i. Hvis rasismen er mer verbal, og ikke går over til fysisk kontakt, kan det å snakke med en du stoler på være den beste løsningen. Å være tillitsfull er en av de beste egenskapene et menneske kan ha, og å ha en sånn venn i livet ditt er essensielt. Det som er trist er at ikke alle folk, verken yngre og eldre, har en slik person. Et tips vil være å se i nærområdene på tjenester som jobber for akkurat det.

Hvordan håndtere rasisme

Rasisme har ingen plass i verden, men diskriminering og forskjellsbehandling basert på rase har ennå ikke forsvunnet. Det er på tide å forstå at noen rasistiske mennesker aldri vil forandre seg, uansett hva man forteller dem. Det betyr ikke at du skal unngå problemene i livet ditt, fordi å behandle mennesker på en umenneskelig måte skal og må straffes. Allikevel, noen ganger er disse folkene ikke verdt din eller andres tid, men det er forvirrende å forstå hvis ingen har fortalt deg hvordan man burde håndtere rasisme.

Fortell dem direkte

Ikke alle skjønner at det de sier kan høres eller bli tolket som rasistisk med en gang, og ofte vil de komme med en unnskyldning når de ser hvordan personen reagerer. Andre mangler sunn fornuft, og de fatter ikke situasjonen før noen forteller dem direkte. Derfor er det nødvendig å si i fra når du føler deg ukomfortabel, fordi mye lærdom kan komme fra pinlige øyeblikk og en virkelighetssjekk. Hvis denne personen er en “ordentlig” rasist, burde den direkte metoden revurderes, da han/hun kan begynne å ty til vold.

Vær rolig og snill

Gir man en gave til noen man kommer dårlig overens med, for eksempel Gant for barn, vil de forstå at du ikke var så ille som person som de trodde. I en situasjon der noen prøver å dra deg ned, kan det å være rolig og snill få dem til å innse at oppførselen deres er rett og slett kvalmende. Dette skjer når man “dreper dem med godhet”, som vil si at du virker så hyggelig at det er vanskelig å mislike deg.

Ta kontakt med politiet

Selvfølgelig, ikke alle situasjoner egner seg med en direkte konfrontasjon. Av og til kan det hende at livet ditt står i fare, og da må man kontakte politiet raskest mulig. Mange som er i en slik situasjon er meget skeptiske ovenfor politiet, da deres behandling mot afro-amerikanske i historien har selv vært rasistisk. Det ville vært en løgn å si at politibrutalitet ikke eksisterer lenger, men slike rasister er i minoritet innen politiyrket, og de har også mest ressurser til å hjelpe deg med å løse saken din.

Snakk med en som kan stoles på

Ikke alle tør å konfrontere rasistene rett foran dem, fordi det er en skummel situasjon å sette seg selv inn i. Hvis rasismen er mer verbal, og ikke går over til fysisk kontakt, kan det å snakke med en du stoler på være den beste løsningen. Å være tillitsfull er en av de beste egenskapene et menneske kan ha, og å ha en sånn venn i livet ditt er essensielt. Det som er trist er at ikke alle folk, verken yngre og eldre, har en slik person. Et tips vil være å se i nærområdene på tjenester som jobber for akkurat det.

Forståelse

Det er lett å si at rasisme er feil, fordi det er det, det er klart og ikke noe vits i å diskutere i det hele tatt egentlig. Det er ingen genetisk forskjell på en som er svart og på en som er hvit, så det at man faktisk dømmer noen ut i fra hvilke hudtone de har virker ganske nyttesløst og farlig, egentlig. Dette gjelder begge veier naturligvis, men det er også like naturlig at i gjennom historiens gang så har det gått veldig mye i en retning, til veldig alvorlige konsekvenser.

Spørsmålet er på mange måter da hva man skal gjøre for å bote på problemet, fordi det er liksom ikke et problem man kan lage en app for, som man har gjort med Kry.no og løse det på den måten. Det hadde jo naturligvis vært fint, men det er ikke slik det fungerer. En av de største utfordringene er å forstå. Forstår man hvorfor visse mennesker tenker som de gjør, så har man allerede kommet et godt stykke på vei til å nærme seg en løsning i det minste. Det er klart, det er utrolig enkelt å prate om forståelse når det ikke er en selv som blir provosert, fordi når man blir utsatt for slike ting, så er det så klart en prøvelse og det skal mye til for å klare å holde seg kald og rolig i slike tilfeller. Det er sant at rasisme og fordommer er en sykdom i befolkningen, men det er også utrolig vanskelig å finne en kur til.

Det er også litt avhengig av hva slags former rasismen tar, om det er noen ord, så er det veldig sårende og noe som er helt ulovlig. Men, om det er noe som gjenspeiler seg via vold og slike metoder, da blir det enda verre, og enda farligere. Det er vanskelig å si at noe er verre eller mer sårende enn noe annet, fordi påvirkningene av å bli utsatt for ord er ganske stor, og det finnes mye forskning bak det. Det å bli utsatt for vold, og i ekstreme tilfeller drap, kun for ens hudfarge er vanskelig å akseptere, at noe slikt kan skje. Da blir det veldig vanskelig med debatt og forståelse, naturligvis.

På et generelt grunnlag dog, så er det viktig å ha slike debatter, spesielt de som er veldig sårende og vanskelige å ta. Det var det man gjorde blant andre ting i Sør-Afrika, etter at man gjorde slutt på apartheid. Man lagde en komité, hvor alle kunne komme og fortelle hva de hadde blitt utsatt for, og hva de hadde gjort under tiden apartheid eksisterte. Dette er noe som hjalp landet svært mye, og har hjulpet det til å bli et av de sterkeste på det afrikanske kontinentet.

Hvorfor mangfold er viktigere enn utvikling

Det er mange som ikke ønsker at mennesker av alle slag skal være frie til å leve sine liv, men det er kun basert på en tanke om at de selv fortjener bedre. Det eneste som betyr noe når alt kommer til alt er nemlig at man gjør de riktige tingene for en bedre verden. Mangfoldet må få leve.

Den verden vi ser i dag trenger et ansiktsløft, og viser stadige tegn til at det motsatte skjer og at verden blir en mer ugjestmildt plass å leve. Mange synes det er tungt og slitsomt å tenke på at man skal leve i forsoning som fremmer mangfold, men dersom man ikke begynner å ta dette inn over seg, vil det kunne gå ille.

Mangfold fortrenger frykt

Selv om mange tenker at det er myndighetenes sitt ansvar å gjøre gode dyder, er det befolkningen som står med hovedansvaret. Med mer tanke på hverandre, det gjelder både våre medmennesker, men også dyr, vil verden bli et bedre sted.

Fokus på penger og makt er ofte årsak til mange konflikter verden over, selv blant mindre grupper og mellom enkeltindivid. Dette er helt basale drifter som ligger latente i hvert menneske, men likevel kan man ikke skylde på disse driftene som siviliserte mennesker.

Hva er mangfold

Mangfold er å ta vare på hvert eneste individ, selv planter og dyr. Alle er forskjellige, med sine egenskaper og kapasiteter. Mennesket har til alle tider tatt kontroll over mangfoldet ved å fremdyrke det rene og vakre, uten å vite hva man går glipp av. Mangfoldet i menneskeheten er det samme som å akseptere innvandrerne og la de leve fritt og trygt i vårt samfunn, utvikle seg og ha de samme mulighetene som oss. Det er å godta mennesker med andre livssyn og religion. Mangfold er å ta vare på miljøet og utsette utbygging av industri og heller la biologien utfolde seg.

Misforståelse rundt mangfold

Mange mener at de er forskjellig fra oss og at de har en utspekulert plan for å ødelegge våre trygge liv. Men konflikter i mange land starter som regel etter mange års skjevfordeling av de felles godene som er tilgjengelig. Mange mener derfor at det er en skjult agenda at mennesker strømmer til Europa blant annet. Å sette opp en mur er ingen god løsning.

Kunnskap skaper forståelse

Dersom man ikke har denne følelsen av verden, bør man kanskje slutte å følge med på nyhetene og heller dra ut i den store, vakre verden. En reise til Afrika eller mangfold i akademia, vil vise oss at de slettes ikke er mye forskjellige fra alle andre, men tvert i mot lever med de samme håpene og ønskene for seg og sine.

Det å møte andre mennesker viser oss at vi ikke trenger krig og maktkamp, men heller en forsoning med det livet vi lever, solidaritet og samarbeid. Da vil verden kunne bli en bedre plass for alle!