Rasisme og fordommer

Hva er rasisme?

Kort forklart er rasisme et fenomen som baserer seg på at enkelte raser og etniske grupper er overlegen andre. Dette har vi sett utallige eksempler på opp gjennom historien, og i nyere tid er nok apartheid-tiden i Sør-Afrika og borgerrettighetsoppgjøret i USA de mest aktuelle. Under Apartheid ble svarte systematisk undertrykket gjennom et klassesystem innrettet etter hudfarge. Livet ditt og mulighetene dine, var rett og slett bestemt av fargen på huden din.

I USA fantes det ikke et system i samme grad, men det var likevel aktiv diskriminering. Dette ga etter hvert grobunn til borgerrettsbevegelsen, med personer som Rosa Parks og Martin Luther King i spissen. Til tross for dette viktige arbeidet, er rasisme dessverre utbredt i USA og resten av den vestlige verden også i dag.

I Memphis finner du i dag National Civil Rights Museum, hvor du kan lære mer om borgerrettighetshistorien i USA. Om du trenger hjelp til finansieringen av flyturen kan centum hjelpe deg. Vi anbefaler å dra på MLK Day, som er 20. januar hvert år.

Er det forskjell på rasisme og fordommer?

Det kan være en viss forskjell på rasisme og fordommer. Mens rasisme er definert som troen på at enkelte raser er bedre enn andre, kan vi si at fordommer er når vi har en bestemt idé om et objekt eller fenomen, og at vi gjerne generaliserer hele grupper eller fenomener ut ifra opplevelser eller kunnskap om enkeltmennesker eller hendelser vi kjenner til. Det som skiller fordommer fra rasisme, er at disse oppfatningene ikke nødvendigvis trenger å være negativt ladet.

Selv om vi skiller mellom de to begrepene rasisme og fordommer, er de ofte knyttet til hverandre. Det kan ofte være en tynn linje mellom de to, og når visse typer oppfatninger som anses som fordommer knyttes til negativ adferd og tankemønstre mot bestemte etniske grupper, er det å anse som rasisme.

Hva kan jeg som enkeltindivid gjøre når jeg er vitne til rasisme?

De aller fleste av oss har nok opplevd eller vært vitne til adferd, utsagn eller holdninger som vi kan klassifisere som rasistiske. Dersom dette ikke gjelder deg, har du likevel garantert vært vitne til andres fordommer. I og med at det noen ganger kan være utfordrende å skille de to, og at det kan være litt individuelt hvordan vi oppfatter situasjonen, er det ikke alltid like lett å avgjøre om du har vært vitne til det ene eller det andre.

Det som er viktig når du opplever negative fordommer og rasisme, er uansett å si klart ifra. Dersom det er snakk om negative fordommer, kan du forsøke å opplyse personen og kanskje nyansere bildet basert på fakta eller egne positive erfaringer. Kanskje kan du hjelpe personen til å reflektere over egne fordommer?

Dersom du møter rent rasistiske utspill eller handlinger, er det viktig å være mer tydelig. Si klart ifra at det er snakk om rasisme, påpek at slik oppførsel er uakseptabel. I grove tilfeller bør saken anmeldes til politiet.