Forståelse skapes gjennom møter

Det er fremdeles både rasisme og fordommer i Norge. Dette er selvsagt ikke bare et norsk problem, for lignende utfordringer finnes over hele verden. Noen ganger virker det som problemet er altfor stort til å løses, men du kan i hvert fall gjøre noen småting i egen hverdag for å skape mer forståelse mellom folk.

Fordommer går alle veier

Fordommer er ikke forbeholdt én gruppe mennesker. Det er ikke bare etniske nordmenn som kan ha fordommer mot andre. Minoriteter kan også ha fordommer mot nordmenn, eller fordommer mot andre minoriteter. Men ofte er disse fordommene basert på manglende kunnskap. Mange etniske norske har ingen venner med minoritetsbakgrunn, og mange med minoritetsbakgrunn har ingen etnisk norske venner. Da oppstår det lett fordommer. En del av løsningen er derfor å skape møteplasser på tvers av etnisitet, kultur og religion.

Møt noen som er annerledes enn deg

Ved å møte og snakke med folk som er annerledes enn deg, kan du både lære om verden og du kan bygge mer forståelse mellom mennesker. Det er ikke alltid like lett å møte folk med en annen bakgrunn. For eksempel er det ikke sikkert folk med minoritetsbakgrunn oppsøker de samme stedene som etniske nordmenn. Mange holder seg gjerne til sine egne, og dette gjelder i høy grad også for etniske nordmenn. Derfor kan det hende du må gå ut av din egen komfortsone for å møte folk med en annen bakgrunn. Men du kan jo starte med folk i ditt eget nabolag. Har du noen med minoritetsbakgrunn som nabo, kan du begynne med å invitere dem på kaffe. Det er ikke alltid det skal mer til for å starte et nytt vennskap.

Hva skal du servere?

En årsak til at mange nøler med å invitere ukjente hjem, er at de ikke vet hva de skal servere. Kanskje noen fra andre religioner og kulturer ikke spiser alle typer mat, men det finnes noen sikre matretter du alltid kan servere, for eksempel te og frukt. Det er ekstra viktig å invitere folk som nettopp har flyttet inn i nabolaget, enten de er innvandrere, gjestearbeidere fra Øst-Europa eller innflyttere fra andre deler av landet. La dem føle seg velkomne og inkludert. Når det blir vår, kan du rett og slett ha en åpen hagefest, der alle naboene kan komme innom. Du kan dekke på et bord på uteplassen, gjerne med et mykt og behagelig terrasseteppe under, slik at dere kan gå i sokkelesten.

Fokuser på likheter

Mange vil ha ulike meninger om det meste, men det er viktig å fokusere på likheter. Det er likheter som skaper bånd mellom mennesker, og du kommer garantert til å finne likheter uansett hvem du møter. Kanskje dere bor i samme nabolag, har barn på samme skole, har de samme fritidsinteressene eller lignende. Å bli kjent med andre handler ikke om at dere skal være enige om alt. Det handler heller ikke om at alle skal tilpasse seg hverandre og bli like. Omfavn forskjellene, og oppdag at det er fullt mulig å være venner til tross for ulikhetene.